Pozor, pozor! Od 6-13.8. hlásíme firemní dovolenou. Objednávky můžete posílat, balíčky však budou odcházet až 14.8. Děkujeme za pochopení.

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Patrik Tengler,

se sídlemPatrik Tengler, Svatopluka Čecha 470, Bohumín, 73581, IČO:64570304, DIČ: CZ7602250062.

(dále jen „MAMAPOCKETSHOP“)

 ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

MAMAPOCKETSHOP zpracovává osobní údaje subjektů údajů poskytnutých elektronicky (prostřednictvím webu: www.mamapocketshop.cz) pro účely uzavření smlouvy, v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email a telefon (dále jen „osobní údaje“).

 PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

MAMAPOCKETSHOP zpracovává osobní údaje:

  • poskytnuté elektronicky (prostřednictvím webu: www.mamapocketshop.cz) o (i) na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely registrace, zřízení a vedení uživatelského účtu, vyžádané marketingové účely, tedy informování o činnosti a novinkách MAMAPOCKETSHOP a (ii) z titulu plnění smlouvy, přičemž účelem zpracování je kontraktace a realizace kupní smlouvy.

 

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje bude MAMAPOCKETSHOP uchovávat:

(i) při zpracování založeném na souhlasu subjektu údajů po celou dobu trvání registrace a vedení uživatelského účtu a dále po dobu nezbytnou k ochraně práv MAMAPOCKETSHOP související s vedením dokumentace nezbytné pro doložení souladu s Nařízením, a to po dobu následujících 5 let od ukončení registrace;

(ii) při zpracování založeném na plnění smlouvy, po celou dobu plnění smlouvy a dále po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou jsou osobní údaje uchovávány s ohledem na běžné i speciální promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále s ohledem na povinnosti uložené na základě zákona (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu 15 let.

 ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MAMAPOCKETSHOP zpracovává osobní údaje manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců. Zpracováním osobních údajů může MAMAPOCKETSHOP pověřit v souladu s čl. 28 Nařízení třetí osoby – zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, externí účetní společnost, poskytovatele IT služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny MAMAPOCKETSHOP (i) na základě zákona a v souladu s dodržováním právních povinností MAMAPOCKETSHOP subjektům k tomu oprávněným dle příslušných právních předpisů, či (ii) v souvislosti s oprávněným výkonem práva MAMAPOCKETSHOP v souladu s výše uvedeným účelem zpracování osobních údajů subjektům závazně rozhodujícím o právech a povinnostech (např. správní úřady, orgány státní správy).

 PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů (fyzické osoby) mají následující práva ve vztahu ke zpracování osobním údajům MAMAPOCKETSHOP:

  • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení),
  • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 Nařízení),
  • právo na výmaz osobních údajů – tzv. „právo být zapomenut“ (čl. 17 Nařízení),
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení),
  • právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 Nařízení),
  • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na souhlasu (čl. 13 odst. 2 písm. c) Nařízení). Souhlas je udělován v případě registrace na webu www.mamapocketshop.cz zcela dobrovolně a může být kdykoliv odvolán; bez udělení souhlasu není možné pro subjekt údajů zřídit a vést uživatelský účet.

MAMAPOCKETSHOP přijala vhodná technická a organizační opatření, aby umožnila výkon výše uvedených práv subjektům údajů, zejm. zajistila prostřednictvím použitých technických prostředků možnost úplného vyhledání všech osobních údajů v systémech MAMAPOCKETSHOP.

Výše uvedená práva mohou být uplatněna vůči MAMAPOCKETSHOP na základě žádosti, kterou lze učinit:

  1. písemně na adrese sídla MAMAPOCKET: Patrik Tengler, Svatopluka Čecha 470, Bohumín, 73581, IČO:64570304.
  2. elektronicky na e-mailové adrese MAMAPOCKET: info@mamapocketshop.cz

Pro účely identifikace je třeba v žádosti uvést alespoň jméno, příjmení a email pro ověření totožnosti žadatele. MAMAPOCKETSHOP je oprávněna – dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit totožnost žadatele i jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu/SMS s žádostí o odpověď na e-mailovou adresu/telefonní číslo poskytnuté při registraci na webu MAMAPOCKETSHOP a/nebo ve smlouvě uzavřené s MAMAPOCKETSHOP, či výzvou k doložení dalších informací o osobě žadatele.

Domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení, máte právo také podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz).

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení